Pantex – Holland


Pantex logo                                 PANTEX

 

Pantex – o kompaniji

 

Pantex Holland ima svetsku reputaciju što se tiče svojih visoko kvalitetnih veterinarskih, farmaceutskih proizvoda za ptice!

Distribuira preko 150 produkta u više od 60 zemalja sveta!

Kompanija je oficijalno priznata od strane evrpskih zvaničnika i nagradjena je GMP-statusom, još 2001 godine. Godišnje se proverava kvalitet od strane privatnih i državnih privrednih službi. Komponente za njihove proizvode se detaljno i precizno selektiraju, da bi se održao standard koje ova firma gradi više od 50 godina. Kvalitet produkta i komponenti se u kontinuitetu analizira i testira u najsavremenijim laboratorijama od strane vrhunskih farmaceuta.

 

DSC00639                  Jan Van Limpt - Generalni menadžer Pantexa                     Jedan od magacina kompanije Pantex

 

Kvalitet kontrole

Svi proizvodi koji napuštaju fabriku kompanije Pantex, prolaze kroz niz lekarskih provera. Ovaj proces se ponavlja čak i u toku proizvodnje, prema GMP standardima:

  • Ulazna kontrola početnih komponenti

  • Kontrola procesa tokom proizvodnje

  • Analiza završnog proizvoda

Osoblje koje je posvećeno kontroli kvaliteta i osiguranja kvaliteta, računa se u više od 10% ukupne radne snage

 

Ekonomski tim Pantexa                                                                       home3

 

Pored produkta za sve ptice, Pantex je svetski poznat i ima odličnu reputaciju medju odgajivačima sportskih golubova! Pantex je jedna od najpriznatijih svetskih kompanija, koja je fokusirana na proizvodnju specifičnih farmaceutskih proizvoda za golubove!

 

Oral Solutions2 (1)

 

 

 www.pantex.net