Komponente – pojedinačna zrnevlja


Semena

 

– Heljda                                     

– Kardi                                      

– Konopolja                              

– Grašak Dunn                         

– Grašak žuti                            

– Grašak zeleni                        

– Grašak asutralijski               

– Grašak mali zeleni                

– Pirinač u ljusci                      

– Niger                                      

– Mungo pasulj                         

– Lan                                         

– Čikorija                                  

– Sudanski beli dari

– Uljana repica

– Perila

– Ječam

– Suncokret

– Grahorica

– Svetlo seme

– Ljušteni ovas

– Proso žuti

– Proso beli

– Proso crveni

– Sirak beli

– Sirak crveni

– Geršla