Aktivno gvožđe (Aktive eissen)


Aktive eissen (aktivno gvožđe) 

Za povećanje koncentracije kiseonika u krvi!

 

 

Aktives_Eisen.13

O proizvodu…

1,000 ml Probac Aktivnog gvožđa sadrži 22,000 mg specifičnog, organski vezanog gvožđa. Ovaj tip specifičnog, organski vezanog gvožđa, se za razliku od običnog gvožđa, maksimalno apsorbuje i koristi u telu vaše ptice.

Gvožđe, kao glavna komponenta hemoglobina, omogućuje transport kiseonika između crvenih krvnih zrnaca. Hemoglobin vezuje udahnuti kiseonik, i transportuje ga ćelijama po celom telu.

Posebno u periodima velikih napora, periodima mitarenja i uzgoja, potreba za gvožđem raste. Deficit gvožđa je jedan od najčešćih nedostaka kod našeg sportskog goluba! Ovo rezultira u opštem lošem stanje vaše ptice!

 

 

Kako upotrebljavati:

Aktivno gvožđe se treba uvek davati u ekstremnim fizičkim naporima ptice. Posebno tomom takmičarske sezone, pijaća voda mora sadržati ovaj preparat barem 2 puta nedeljno. Idealan početak upotrebe je 2 do 3 puta nedeljno, 3-4 nedelje pre takmičarkse sezone!

U zavisnosti of fizičkog stresa vaše ptice, doza je 5 ml Aktivnog gvožđa u  1 do 2 litra pijaće vode, ili na hranu za 25 golubova.

 

 

Pakovanje:

– Boca od 500ml