Liege special


Liege special

 

 

 

 

O proizvodu…

Liege special je mešavina, veoma bogata proteinima, sa 70% graškova i bez kukuruza. Preporučuje se za podizanje nivoa proteina tokom perioda uzgoja. Činjenica je da golubovi sa gnezdom pokazuju veću želju za graškovima.

 

Sastav:

Australijski grašak              34,5%                                Liege special        

Dun grašak                           8,5%

Žuti grašak                            16%

Veliki zeleni grašak               8%

Kukolj                                     6%

Mungo pasulj                         3%

Evropski beli dari                  8%

Crveni dari                             8%

Seme šafranike (kardi)         8%    

 

Pakovanje:

Džak od 25kg